Home ข่าว การศึกษา ข่าววิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Error
  • Error loading feed data.
ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Written by นายนฤดล สิ้นทุกข์   
Friday, 05 February 2010 17:16
วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษา สออ.21 และ สออ.22 ส่งงานที่ อ.มัลลิกา เรื่อง งานพิมพ์ที่จับกลุ่ม 3-4 คน งานที่อาจารย์ให้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ให้ส่งก่อนเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้มีส่งเพียง 2-3 กลุ่มเท่านั้น
 

ข่าวสารเทคโนโลยี

เว็บน่าสนใจ